Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Podatek 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj


Reklama

Regulamin sklepu internetowego

 

O FIRMIE


Sklep internetowy konektory.pl jest własnością firmy Connect Polska z siedzibą w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 38, NIP 684-115-84-58, REGON 370221875, zwanym dalej sprzedawcą.

Realizacja sprzedaży w sklepie konektory.pl odbywa się według poniższego regulaminu.

Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

WYMAGANIA

Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

- dostęp do Internetu


ZAMÓWIENIA

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach : od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Nie realizujemy zamówień, czyli sklep jest zamknięty w następujące dni:

- Nowy Rok

- Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych

- Wszystkich Świętych

- Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia


Obszar działania sklepu www.konektory.pl określony jest kodem pocztowym odbiorcy na terenie Polski.

Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodać do koszyka" pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamawiam" i wcześniejszej akceptacji regulaminu.

Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku www.konektory.pl dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.

konektory.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta, Klientowi nie przysługuje roszczenie o wymianę towaru na inny, zaś www.konektory.pl nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny.


Klientów korzystających z usług sklepu www.konektory.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż czas minimalny dla danej strefy dostawy wyznaczany przez system ,po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym wiarygodności zamawiającego. www.konektory.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

www.konektory.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta w nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.konektory.pl.

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika realizującego zamówienie.


DOSTAWA

Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską lub firmę kurierską K-EX, UPS.

Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je www.konektory.pl, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep.

Koszt dostawy podany jest w cenniku usług. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem usług transportowych.


www.konektory.pl może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia .

 

W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego związanego z niemożliwością jej doręczenia na adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego koszt powtórnego nadania zamówionego towaru wynosi 30 zł za każdą paczkę. Kwota ta wynika z kosztów ponoszonych przez Sprzedającego, na które składają się koszt przesyłki powrotnej oraz koszt kolejnego nadania.W przypadku nie podjęcia przesyłki przez zamawiającego sklep Konektory.pl obciąży go kosztami dostawy oraz zwrotu przesyłki do nadawcy.

 

CENY I DOKUMENTY ZAKUPU

Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, klient zobowiązany do dostarczenia (droga elektroniczna lub telefoniczna) danych niezbędnych do wystawienia faktury (NIP, REGON, ZAŚWIADCZENIE REJESTROWE)

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

www.konektory.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

 

Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru


W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) i odesłać na własny koszt na adres firmy konektory.pl . Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu i dokonuje zwrotu pieniędzy (wartości produktu+koszty przesyłki) na konto Klienta.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur pokrywa Klient.

 

INNE WARUNKI

W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. 

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. .

W sklepie konektory.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

Gotówką - należność należy przekazać listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze zakupów za pobraniem.

Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. Sklep konektory.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia . Czas na dokonanie przelewu 5 dni roboczych.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep konektory.pl z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Zapraszamy.

 

Zdjęcia oraz opisy są własnością Firmy Connect Polska, kopiowanie zdjęć zabronione. Wszelkie rozporządzanie oraz ich wykorzystywanie w całości lub części, kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie innym osobom bez zgody, może skutkować wystąpieniem z roszczeniami o odszkodowanie wg ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn: 04 lutego 1994 r. Dz.U.Nr.24, Poz.83, Dz.U.Nr.44. Poz. 170 z późniejszymi zmianami.


Szukaj