Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Podatek 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Szukaj


Reklama

 

RODO - NOTA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW FIRMY CONNECT POLSKA


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, iż:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Connect Polska Hubert Guzik  z siedzibą w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 38, NIP 684-115-84-58, REGON 370221875, e-mail: info@connectpolska.com


2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług
oferowanych przez Administratora
b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym: wystawianie i
przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych,
rozpatrywanie reklamacji),
c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
d. marketingu bezpośredniego, jeśli taką zgodę od Państwa otrzymaliśmy albo otrzymamy,
e. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
g. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub
art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,


3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiekcie administratora.


4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/są: firmy pocztowe (Poczta Polska, UPS,
ewentualnie inne w przyszłości), firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT
dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora współrealizujący zawarte z Państwem
umowy, Biuro Rachunkowe realizujące obsługę księgową Administratora.


5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody na ich
przetwarzanie.


6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym
momencie,


7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy RODO.


8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne,
jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować
niewykonaniem umowy.

9.Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) ani
udostępniane innym podmiotom niż podano w p. 4.

Krosno, 25.05.2018 r.
Hubert Guzik

Właściciel Connect Polska


Szukaj